2017-01 Family Outing, 100x120

Family outing, 2017, Vinyl / Leinwand, 100 x 120 cm

2016-02 weit entfernt, 80x120

Weit entfernt, 2016,  Acryl-Vinyl / Leinwand, 80 x 120 cm

2016-01 Eisvoegel, 100x120

Eisvögel, 2016, Acryl-Vinyl / Leinwand, 100 x 120 cm

2016-03 Junge Frau mit Aras, 100x120

Junge Frau mit Aras, 2016, Acryl-Vinyl / Leinwand, 100 x 120 cm